komíny

Komín je dôležitou časťou pre odvod spalín zo spotrebiča. Už dávno pominuli časy, keď bol postavený z tehál ako jednoduchý prieduch. V súčasnej dobe musí spĺňať prísne technické normy, preto je potrebné venovať jeho návrhu, umiestneniu a realizácii dostatočnú pozornosť. Komínové teleso môže plniť aj viacero funkcií súčasne. Pre správnu činnosť vykurovacieho systému musí spolu so spotrebičom tvoriť vyvážený celok. Klasické komínové systémy Ciko a komínové systémy z ušľachtilej ocele Jeremias, nám umožňujú realizovať najrôznejšie požiadavky investorov.