bezpečné prestupy

Ďalšou oblasťou, ktorá si vyžaduje osobitnú pozornosť je navrhovanie a realizácia bezpečných prestupov pre komíny a dymovody cez horľavé konštrukcie. Táto činnosť je náročná hlavne s ohľadom na požiarnu bezpečnosť a v ďalšom rade na parotesnosť objektov.

Montážou bezpečných parotesných prestupov CIKO® STOPER dosiahneme spoľahlivé oddelenie tehlových aj nerezových komínov od horľavých konštrukcií a zároveň potrebnú parotesnosť, hlavne pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Nielen komíny ale aj dymovody si vyžadujú kvalitné riešenie pri prestupe horľavými konštrukciami. Použitím CIKO® STOPER dokážeme vyriešiť aj tieto kritické miesta.

Technické riešenie problémových detailov ako prerušenie tepelného mosta, napojenie parozábrany alebo napojenie poistnej hydroizolácie na komínové teleso, je pre nás vďaka výrobkom CIKO® jednoduché.

Tu získate bližšie informácie